Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele letniskowe i rekreacyjne.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości oznaczonej nr geod. 4/2 o powierzchni 0,0200 ha położona w obrębie geod. Kamieńskie, gm. Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Ps VI – pastwiska trwałe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013609/7 i nie jest obciążona prawami osób trzecich.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem ZS – tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją.

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 615,00 zł brutto.

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele letniskowe i rekreacyjne.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 13.10.2017 r. do dnia 06.11.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: poniedziałek, 16 paź 2017 10:06
Data opublikowania: poniedziałek, 16 paź 2017 10:08
Data edycji: wtorek, 17 paź 2017 10:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lis 2017 11:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 536 razy
Ilość edycji: 1