Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 24/95 o pow. 2,00 m2, obręb Orzysz,

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00011514/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Roczna wysokość czynszu – 36,90 zł (30,00 zł – za ustawienie kontenerów na śmieci przez Wspólnoty Mieszkaniowe za powierzchnię pow. 1 m2 – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na śmieci.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 05.10.2017 r. do dnia 26.10.2017 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 6 paź 2017 12:04
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 12:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 paź 2017 07:42
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 148 razy