Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 140/4 o pow. 3782,00 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako N – nieużytki, RIIIb – gruntu orne, B-RIIIb – grunty rolne zabudowane.    

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00033162/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Wysokość czynszu: 302,56 zł brutto / rok (0,08 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w następujących terminach do 01 października każdego roku – za dzierżawę części działki 204/45 o pow. 96,00 m2 z przeznaczeniem na cel rolny, na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 04.10.2017 r. do dnia 25.10.2017 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 6 paź 2017 08:58
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 09:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 paź 2017 09:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 382 razy