Urząd Miejski w Orzyszu

Informacja o terminie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w dniu 20 września 2017 r.

Z A P R A S Z A M Y na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. (środa) o godz.14:00 w Sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji.

3. Funkcjonowanie świetlic i boisk wiejskich.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:

a) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rostki Skomackie na lata 2017-2027;

b) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grądy na lata 2017-2027;

c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiki na lata 2017-2027;

d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2017-2027;

e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wężewo na lata 2017-2027;

f) zmiany Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu;

g) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Piskiemu, na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2017 gali Wilka i Wilczka Piskiego;

h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.

5. Wnioski, zapytania, informacje.

 

Przew. Komisji Gosp-Finan.       Przew. Komisji Oświaty        Przew. Komisji Rolnictwa           

(-)  Edward Majewski                 (-) Andrzej Rogiński                (-) Tomasz Romanowski  

Data powstania: piątek, 15 wrz 2017 08:08
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 08:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:45
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 378 razy