Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 378/6 o pow. 1,7838ha, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RV.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012802/3 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem UN – tereny usług nieuciążliwych.

Roczna wywoławcza wysokość czynszu – 7 20,00 zł.

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia .07.09.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 09:43
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 09:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 paź 2017 11:56
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 522 razy