Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 265/1 o pow. 200 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako LzVI – grunty zadrzewione i zakrzewione.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12827 i nie jest obciążona hipotecznie.
W chwili obecnej wnioskowana część nieruchomości objęta jest umową dzierżawy, która obowiązuje do 31.12.2016 r.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: A1ZN – teren istniejącej zieleni nieurządzonej spełniający rolę ochronną jeziora bez prawa wycinania drzew i projektowania zabudowy.  

Miesięczna wysokość czynszu – 295,20 zł brutto (1,20 zł / m2 – czynsz dzierżawny gruntu na działalność handlową i usługową – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu
nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z dniem 01.01.2017 r. z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 05.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 6 wrz 2017 15:45
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 15:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 wrz 2017 14:01
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 228 razy