Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego - cz. dz. 537/2, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 537/2 o pow. 3,9500 ha, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: PsV, ŁV.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012884/1 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem ZN – tereny zieleni nieurządzonej.  

Roczna wywoławcza wysokość czynszu – 1 580,00 zł (0,04 zł / m2 – na cele rolne o pow. pow. 1 ha – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 04.07.2017 r. do dnia 26.07.2017 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 5 lip 2017 07:36
Data opublikowania: środa, 5 lip 2017 07:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lip 2017 13:25
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 443 razy