Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 511/2 o pow. 0,1962 ha m2, obręb Nowe Guty, gm. Orzysz
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Ps VI – pastwiska trwałe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12827 i nie jest obciążona hipotecznie.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty nieruchomość oznaczona jest symbolem: B4 MNL - teren istniejący zabudowany rekreacji indywidualnej – adaptowany. Ustanawia się zakaz dalszej rozbudowy.

Roczna wysokość czynszu – 3 000,00 zł brutto.

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele związane z działalnością usługową.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 07.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: środa, 7 cze 2017 13:11
Data opublikowania: środa, 21 cze 2017 13:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 cze 2017 07:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 401 razy