Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 15. 30 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór Sekretarza obrad nadzwyczajnej sesji.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Orzysz do projektu ,, Forget me not” - ,, Nie zapomnij mnie” realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Orzysz do projektu „Tourist trail-touring the key to cross-border exchange of experiences"- ,,Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych" realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska.
6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Orzysz do projektu “Active and healthy cross border communities” - "Aktywne i zdrowe transgraniczne społeczeństwo" - realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa-Polska.
7. Informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

 

Pliki do pobrania:

  • Ad. 4 Data dodania: 12 maj 2017 13:55
  • Ad. 5 Data dodania: 12 maj 2017 13:59
  • Ad. 6 Data dodania: 12 maj 2017 14:00
Data powstania: piątek, 12 maj 2017 13:19
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 14:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 441 razy