Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 250/20 w Orzyszu

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod. 250/20 o pow. 0,0611 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego 5.  

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Orzysz, przy ul. Wojska Polskiego 5.
W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości mieszkalne wielorodzinne i usługowe. Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 63.

Opis budynku użytkowego:
Budynek po Domu Kultury i Bibliotece Miejskiej w Orzyszu.
Budynek dwu kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.
Powierzchnia zabudowy budynku użytkowego – 223,00 m2,
Powierzchnia użytkowa budynku – 766,90 m2
Kubatura – 2 678,00 m2
Rok budowy: około 1930
Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie.
Standard wykończenia wnętrza ocenia się jako średni.
Przed działkę z tyłu budynku przebiegają sieci: wodna i centralnego ogrzewania.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto wynosi 601 250,00 zł  

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 12.06.2017 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 28.04.2017 r. do dnia 19.05.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 15:15
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 15:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 cze 2017 09:59
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 574 razy