Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości oznaczona nr geod. 103/1 o powierzchni 3,3218 ha położona w obrębie geod. miasta Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Lz V, ŁIV, W.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 i nie jest obciążona prawami osób trzecich.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem: RO – tereny upraw rolnych.  

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 1 328,72 zł brutto.

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 26.04.2017 r. do dnia 17.05.2017 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 11:04
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 11:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 maj 2017 08:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 400 razy