Urząd Miejski w Orzyszu

Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania biblioteki

Przedmiotem konsultacji jest badanie opinii i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie funkcjonowania biblioteki na terenie Gminy Orzysz. Termin konsultacji 28 kwietnia - 13 maja 2017 roku. Konsultacje prowadzi Dom Kultury w Orzyszu.

Konsultacje przeprowadzone będą wśród mieszkańców Gminy Orzysz w formie wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem narzędzia w postaci anonimowego formularza ankietowego. Mieszkańcy Gminy Orzysz mogą uczestniczyć w konsultacjach wypełniając i składając dostępny druk ankiety badawczej.