Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 511/2, Nowe Guty

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele związane z działalnością usługową.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości oznaczona nr geod. 511/2 o powierzchni 0,1962 ha położona w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako PsVI – pastwiska trwałe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona prawami osób trzecich.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem: B4 MNL - teren istniejący zabudowany rekreacji indywidualnej – adaptowany. Ustanawia się zakaz dalszej rozbudowy.

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 4 000,00 zł brutto.

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele związane z działalnością usługową.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 19.04.2017 r. do dnia 10.05.2017 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 20 kwi 2017 11:42
Data opublikowania: czwartek, 20 kwi 2017 11:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2017 12:03
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 392 razy