Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) z w o ł u j ę XXXVII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15. 15 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór Sekretarza obrad XXXVII sesji.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXVII sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2017.
6. Informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

 

Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 14:45
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2017 14:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 mar 2019 10:44
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 509 razy