Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem najmu jest budynek garażowy o powierzchni zabudowy 33,71 m2 w zabudowie szeregowej zlokalizowany na działce o nr geod. 258/2 o powierzchni 40,00 m2, położonej w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Cierniaka 12,
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako 6UC – tereny usług publicznych – opieki zdrowotnej z budynkiem ujętym w ewidencji zabytków.    

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Miesięczna wysokość czynszu – 110,71 zł brutto (2,67 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach garażowych– stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administratora Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 15 9364 0000 2003 0031 1018 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 11.04.2017 r. do dnia 02.05.2017 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 15:50
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 15:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2017 08:34
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 375 razy