Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 195/9 o pow. 41,00 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieruchomość miejska.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: KS - tereny zaplecza komunikacji samochodowej - parkingów i garaży

Roczna wysokość czynszu – 50,43 zł brutto (1,00 zł / m2 – pod istniejącymi garażami – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pod istniejącym garażem.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 22.03.2017 r. do dnia 12.04.2017 r.
 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 27 mar 2017 08:33
Data opublikowania: poniedziałek, 27 mar 2017 08:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 kwi 2017 13:53
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 553 razy