Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geod. 104/4 o pow. 5,0726 ha, położona w obrębie Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: LzVI, Lzr-ŁIV, ŁIV, N, PsIV, RIVa, RVI, W.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem RO – tereny upraw rolnych.   

Roczna wysokość czynszu – 2 029,04 zł (0,04 zł / m2 – na cele rolne o powierzchni powyżej 1 ha, stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 17.03.2017 r. do dnia 07.04.2017 r.  

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 21 mar 2017 08:41
Data opublikowania: wtorek, 21 mar 2017 08:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 kwi 2017 09:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 541 razy