Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie garażowe o pow. 3,95 m2 zlokalizowany na działce oznaczonej nr geod. 322/19 w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 54A.    

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12884 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 6,46 zł brutto (1,33 zł netto / m2 – pomieszczenia w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Administrator Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 15 9364 0000 2003 0031 1018 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 14.03.2017 r. do dnia 04.04.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 15 mar 2017 16:21
Data opublikowania: środa, 15 mar 2017 16:22
Data przejścia do archiwum: środa, 5 kwi 2017 07:48
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 577 razy