Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem najmu są:
- budynek garażowy o powierzchni zabudowy 31,00 m2 w zabudowie szeregowej zlokalizowany na działce o nr geod. 258/5 o powierzchni 37,00 m2, położonej w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Cierniaka 12,
- budynek garażowy o powierzchni zabudowy 34,00 m2 w zabudowie szeregowej zlokalizowany na działce o nr geod. 258/6 o powierzchni 36,00 m2, położonej w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Cierniaka 12,     

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako 6UC – tereny usług publicznych – opieki zdrowotnej z budynkiem ujętym w ewidencji zabytków.    

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012621/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Miesięczna wysokość czynszu – 213,47 zł brutto (2,67 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Zespołu Zarządców Nieruchomościami Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 15 9364 0000 2003 0031 1018 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 31.01.2017 r. do dnia 21.02.2017 r.

Z up. Burmistrza

Monika Łępicka - Gij

Sekretarz Gminy

Data powstania: środa, 1 lut 2017 12:24
Data opublikowania: środa, 1 lut 2017 12:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lip 2018 11:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 795 razy