Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 120/12 o pow. 0,1400 ha, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako R VI – grunty orne.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00015319/1 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – niezabudowana działka gruntu.   

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: RO – tereny upraw rolnych.   

Roczna wysokość czynszu – 112,00 zł (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 17.01.2017 r. do dnia 07.02.2017 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 18 sty 2017 15:50
Data opublikowania: środa, 18 sty 2017 15:55
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lut 2017 15:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 696 razy