Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość lokalowa przeznaczona do sprzedaży - lokal usługowy nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 8, Orzysz

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu usługowego w budynku wraz ze sprzedażą udziału w elementach wspólnych budynku oraz prawa własności udziału części ułamkowej gruntu, będącego własnością gminy Orzysz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej usługowejnr 1 w budynku wielolokalowym  nr 8 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego.  

OPIS LOKALU:
Powierzchnia lokalu: 46,69 m2
Usytuowanie: parter.  
Lokal składa się z trzech pomieszczeń: dwóch sali sprzedaży i wiatrołapu. Ekspozycja dobra – wejście od frontu budynku, duża witryna. Stan techniczny lokalu ocenia się jako średni. Instalacja elektryczna.
Do lokalu przynależy udział 4669/25035 w częściach wspólnych budynku oraz w użytkowaniu wieczystym gruntu działki o nr geod. 305/24 o łącznej powierzchni 586,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalno - usługowy, wielorodzinny, częściowo podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem położony przy ul. Wojska Polskiego 8 w centrum miasta. Zrealizowany metodami tradycyjnymi.  

Podstawowe dane techniczne:
- całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 250,35 m2,
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych – 190,89 m2
- powierzchnia piwnic przynależnych – 16,03 m2
- powierzchnia przynależnych pom. gosp. – 43,43 m2

Ilość lokali - 5, w tym:
mieszkalne - 3
użytkowe - 2

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P00009673/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Wartość nieruchomości: 82 968,00 zł brutto.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 28.12.2016 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.11.2016 r. do dnia 08.12.2016 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 17 lis 2016 07:25
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2016 07:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 gru 2016 15:07
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 650 razy