Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 26 października 2016 r. (środa) o godz. 13. 00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

PORZĄDEK OBRAD:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XXXI sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXI sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10. Informacja o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
11. Założenia do budżetu gminy na 2017 rok.

D. Część uchwałodawcza:
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie utworzenia zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce,
b) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Zakładu Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Gminy z siedzibą w Orzyszu,
c) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
d) emisji obligacji,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2016-2027,
f) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2016.

E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XXXI sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka

Data powstania: czwartek, 20 paź 2016 14:00
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2016 14:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 11:23
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 572 razy