Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. NR 80, poz.. 717 z późn. zm.) Urząd Miejski w Orzyszu zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę

sieci ciepłowniczej preizolowanej D 125/200 długości 718 mb

na trasie od komory K6 przy ul. 22 Lipca do zabudowy wielorodzinnej przy ul. Ełckiej 39 w Orzyszu.

W związku z powyższym informujemy o możliwości zapoznania się
z aktami sprawy, które znajdują się w pokoju nr 22 lub 28 tutejszego Urzędu w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15 i wypowiedzenia się w formie wniosków, uwag czy
zastrzeżeń w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Obwieszczenie było wywieszone na tablicy gołoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w dniach od 11.05.2005r. do 02.06.2005r.
Data powstania: piątek, 17 cze 2005 10:15
Data opublikowania: środa, 22 cze 2005 15:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 12:54
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1770 razy