Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości, że
w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "3115 ORZYSZ 2"

zlokalizowanej na działce nr ew. 338 położonej w obrębie Grądy gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 22.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07 czerwca 2005r. na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Grady.
Data powstania: środa, 8 cze 2005 09:19
Data opublikowania: środa, 22 cze 2005 15:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 12:54
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1819 razy