Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawców w drodze bezprzetargowej budynek użytkowy, niemieszkalny o powierzchni zabudowy 429,00 m2 oraz budynek użytkowy, niemieszkalny o powierzchni zabudowy 65 m2, położone na działce o nr geod. 411/86 o pow. 0,1542 ha w Orzyszu, przy ul. Wierzbińskiej.

Przedmiotem sprzedaży jest budynek użytkowy, niemieszkalny o powierzchni zabudowy 429,00 m2 oraz budynek użytkowy, niemieszkalny o powierzchni zabudowy 65 m2, położone na działce o nr geod. 411/86 o pow. 0,1542 ha w Orzyszu, przy ul. Wierzbińskiej., którego dzierżawcami są Pan Krzysztof Bagiński oraz Pan Marcin Jędrych na podstawie umowy dzierżawy z dnia 29.07.2008 r. zawartej na czas nieokreślony.

Opis nieruchomości:
- działka o nr geod. 411/86 o powierzchni 0,1542 ha, położona w Orzyszu, przy ul. Wierzbińskiej,
- oznaczenie użytków: Bi – inne tereny zabudowane,
- budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 429 m2, parterowy, niepodpiwniczony,
- budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 65 m2, piętrowy, niepodpiwniczony,
- nieruchomość położona jest w pośredniej części miasta Orzysz, przy ul. Wierzbińskiej, na terenie dawnych magazynów jednostki wojskowej, odległość od centrum miasta około 500 m,
- dojazd drogą utwardzoną, asfaltową,
- plac działki częściowo nieutwardzony, ogrodzony płotem z siatki,

Wartość nieruchomości wynosi 81 510,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 dzierżawcom na czas nieokreślony budynków i lokali użytkowych przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu notarialnego jest protokół z rokowań z najemcą.

Najemca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w wysokości 220,00 zł, które zostały uiszczone na rzecz gminy przed przygotowaniem lokalu mieszkalnego do sprzedaży.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 23.08.2016 r. do dnia 14.09.2016 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 26 sie 2016 08:10
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2016 08:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 wrz 2016 11:20
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 683 razy