Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Orzysz, dnia 2 czerwca 2005 r. Urząd Miejski w Orzyszu zatrudni pracownika na stanowisko głównego księgowego, któremu zostaną powierzone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: - prowadzenia rachunkowości jednostki, - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, - dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, - dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Wymagania – zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148) głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych może być osoba, która:
- ma obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa,
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku
rachunkowości i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Oferty w sprawie zatrudnienia zainteresowane osoby powinny złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w terminie do 24 czerwca 2005 r. wraz z dokładnym opisem: wykształcenia, przebiegu stażu pracy i motywacją.

UWAGA:
Zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym może być osoba, która :
- jest obywatelem polskim,
- ma odpowiedni staż pracy i kwalifikacje,
- ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni
praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: poniedziałek, 6 cze 2005 10:26
Data opublikowania: poniedziałek, 6 cze 2005 12:32
Data edycji: środa, 15 cze 2005 10:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 cze 2005 11:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1780 razy
Ilość edycji: 1