Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 16/7 o pow. 149,00 m2, obręb Ublik, gm. Orzysz.  
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Br-PsVI – grunty orne zabudowane.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 13606 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Ublik nieruchomość oznaczona jest symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.     

Roczna wysokość czynszu – 20,00 zł brutto (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 18.07.2016 r. do dnia 08.08.2016 r. 

Zastępca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 20 lip 2016 09:06
Data opublikowania: środa, 20 lip 2016 09:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sie 2016 07:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 642 razy