Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie garażowe o pow. 19,00 m2 zlokalizowany na działce oznaczonej nr geod. 83/14 w Okartowie, gmina Orzysz.  
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 34221i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 62,40 zł brutto (2,67 zł netto / m2 – pomieszczenia garażowe – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Zespołu Zarządców Nieruchomościami Sp. z o.o., Oddział w Orzyszu - nr konta 02 9364 0000 2003 0028 9636 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 07.06.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 8 cze 2016 07:41
Data opublikowania: środa, 8 cze 2016 07:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2016 07:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 673 razy