Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 305/23 o pow. 56 m2, obręb Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami..

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZP – tereny zieleni parkowej.  

Miesięczna wysokość czynszu – 67,20 zł brutto (1,20 zł / m2 – na działalność handlową i usługową o pow. do 0,5000 ha – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowe i usługowe.     

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 25.05.2016 r. do dnia 16.06.2016 r.  

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 30 maj 2016 12:54
Data opublikowania: poniedziałek, 30 maj 2016 12:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 cze 2016 10:56
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 597 razy