Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 411/46 o pow. 0,2289 ha wraz z budynkiem użytkowym o pow. 311,16 m2 i budynkiem użytkowym o pow. 192,96 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 29229 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny usług nieuciążliwych.

Miesięczna wysokość czynszu łącznie wynosi – 889,89 zł brutto, w tym:
- część działki 411/46 o pow. 0,2289 ha – 703,87 zł brutto (0,25 zł / m2 netto – grunt nabyty od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna),
- budynek o pow. 311,16 m2 – 114,82 zł brutto (0,30 zł / m2 netto – na cele handlowe i usługowe – dotyczy budynków nabytych od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)
- budynek o pow. 192,96 m2 – 71,20 zł brutto (0,30 zł / m2 netto – na cele handlowe i usługowe – dotyczy budynków nabytych od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony na cele usługowe -  warsztat ślusarsko – mechaniczny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 26.04.2016 r. do dnia 17.05.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 27 kwi 2016 07:50
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2016 07:52
Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2016 09:33
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 711 razy