Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 313 o pow. 1,15 ha, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako ŁIV – łąki trwałe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem PS – tereny przemysłowo – składowe.   

Roczna wysokość czynszu – 460,00 zł (0,04 zł / m2 – na cele rolne dla powierzchni pow. 1 ha – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 12.02.2016 r. do dnia 05.03.2016 r.   


Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk 

Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 08:39
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2016 08:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 mar 2016 09:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 619 razy