Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

wywóz nieczystości płynnych z obiektów szkolnych

Znak: WOE. 2710.6.2015.AJA                                                                                Orzysz, 21.12.2015r.ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych z obiektów szkolnych:
    Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okartowie,  Okartowo 22, 12-250 Orzysz;
    Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. M. Kajki w Dąbrówce, ( mieszczący się
w dwóch budynkach):
a)    Dąbrówka 40, 12-250 Orzysz;
b)    Drozdowo 14, 12-250 Orzysz,
którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  informuję, iż wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Usługowa Usługi Asenizacyjne wywóz szamba, Sławomir Szczepanek
Woźnice 52/9,11-730 Mikołajki

Uzasadnienie wyboru: złożono 1 ofertę, oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w dniu  28.12.2015r.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
--------------------------------------------------------------------------------
Lp. 1
Nazwa wykonawcy:    Firma  Usługowa Usługi Asenizacyjne- wywóz szamba,
Sławomir Szczepanek
Adres Wykonawcy:    Woźnice 52/9, 11-730 Mikołajki


 


(-) zastępca Burmistrza
Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 28 gru 2015 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2015 13:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2016 10:23
Opublikował(a): Agata Jary
Zaakceptował(a): Agata Jary
Artykuł był czytany: 744 razy