Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 151/2 o pow. 1216 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieruchomość niezabudowana.     

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: IT – tereny obsługi technicznej miasta.    

Roczna wysokość czynszu – 97,28 zł (0,08 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł– stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 03.11.2015 r. do dnia 25.11.2015 r.   

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 5 lis 2015 10:19
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2015 10:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lis 2015 12:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 663 razy