Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowo – gospodarczy o pow. 5,23 m2 znajdującego się w budynku gospodarczym na działce oznaczonej nr geod. 296/13 w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 9.  
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – B – tereny mieszkaniowe.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 6,96 zł + Vat (1,33 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 27.10.2015 r. do dnia 17.11.2015 r.  

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 14:31
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 14:33
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lis 2015 08:55
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 557 razy