Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o pow. 311 m2 oznaczonej nr geod. 411/46 o pow. 1 200 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 29229 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – nieoznaczona.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu:
- działka niezabudowana o pow. 1 200,00 m2 – 300,00 zł + Vat (0,25 zł / m2 gruntu nabytych od Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna)
- budynek o pow. 311 m2 – 93,30 zł + Vat (0,30 zł / m2 powierzchni użytkowej w budynkach, na cele usługowe i handlowe – dotyczy budynków nabytych od Agencji Mienia Wojskowego
i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – stawka miesięczna)

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku z przeznaczeniem na cel działalność usługową.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 01.10.2015 r. do dnia 21.10.2015 r.  

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 10:35
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 10:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 09:16
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 723 razy