Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr geod. 371/4

Informacja o odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 782) Burmistrz Orzysza odwołuje wyznaczony na dzień 17 lipca 2015 r. na godz. 0900 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Orzysza, na ulicy Mazurskiej, oznaczonej jako działka o nr geod. 371/4 o pow. 1 013 m2, objętej księgą wieczystą OL1P/00012884/1.

Powodem odwołania przetargu jest planowana zmiana powierzchni i przebiegu granic przedmiotowej działki.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orzysz (www.bip.orzysz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Zastępca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

 

Data powstania: wtorek, 23 cze 2015 11:28
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2015 11:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lip 2015 07:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 883 razy