Urząd Miejski w Orzyszu

WYKAZ

Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat
 

 

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Czas trwania umowy

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

dzierżawnego

Forma oddania

nieruchomości

3

Orzysz

cz. dz. 322/15

8 m2

w tym B –

8 m2

OL1P00012884/1

B – tereny mieszkaniowe

MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod pomieszczeniem gospodarczym na składowanie drzewa

niezabudowana

8,00 zł / miesiąc + Vat
(1,00 zł / m2stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 782)

 

Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 14:48
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 14:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lip 2015 07:51
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 547 razy