Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony - lokal nr 2 przy ul. Giżyckiej 4

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 4 przy ul. Giżyckiej w Orzyszu.

1. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

2. Nieruchomość objęta wykazem nr GKR.6840.38.2015 r. z dnia 09.04.2015 r.

3. Dane nieruchomości:

Numer lokalu

Położenie lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

Księga wieczysta

Cena przetargowa

Wadium

2

w budynku nr 4 przy ul. Giżyckiej
w miejscowości Orzysz na działkach
nr geod. 24/29, 24/112, 24/118, 24/119, 24/121, 24/120, 24/125 o łącznej pow. 957 m2

84,36 m2

w tym:

67,79 m2 – pow. użytkowa lokalu

16,57 m2 – pow. pomieszczeń przynależnych (składówka)

 

OL1P/00020560/3

91 110,00 zł

9 100,00 zł

Opis i położenie lokalu mieszkalnego:
- położony na parterze budynku, posiada niezależne wejście,
- składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, wiatrołapu i składówki,
- pomieszczenia przynależne przylegają od strony północnej lokalu, z własnym niezależnym wejściem,
- budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest w centralnej strefie miasta, zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej wielolokalowej oraz w pobliżu ciągu usługowo – handlowego miasta,

4.Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2015 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1 (sala posiedzeń).

5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Orzysz 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 10 lipca 2015 r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto, uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.  

6. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 000,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 1 000,00 zł.

7. Kandydatem na nabywcę powyższego lokalu zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

8. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

9. W razie uchylania się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.

10. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

12. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

13. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu przetargu.

14. Szczegółowych informacji o nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46 lub telefonicznie  087 424 10 67.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2015 r.

Zastępca Burmistrza Orzysza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 cze 2015 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 8 cze 2015 14:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lip 2015 07:45
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 3296 razy