Urząd Miejski w Orzyszu

Przetarg ustny nieograniczony - dz. nr geod. 146/15

Zgodnie z art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług nieuciążliwych i nie  jest obciążona hipotecznie. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.23.2014.SBR z dnia 14.02.2014 r. podanym do publicznej wiadomości  w dniu 14.02.2014 r.  Pierwszy przetarg ustny ustalony na dzieńn19.05.2014r. został zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nie zostały wpłacone wadia i nikt nie przystąpił do przetargu.

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena działki brutto

Godzina przetargu

Wadium

146/15

13623

0,1000 ha

46 380,00 zł

10:00

4 700,00 zł

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Orzysz 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium ww. konto do dnia 09.06.2015 r. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwota wadium.
Minimalne  postąpienie w licytacji wynosi 470,00 zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą  być  niższe  niż 470,00 zł.
3. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
4. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
5. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
6. Organizator przetargu  zawiadomi  uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.
O miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane
w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
8. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
9. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46  lub telefonicznie 87 424 -10 - 67
Ogłoszenie  podano do publicznej wiadomości w dniu 11.05.2015 r.

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 1.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Orzysz 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium ww. konto do dnia 09.06.2015 r.
Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwota wadium.

Minimalne  postąpienie w licytacji wynosi 470,00 zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą  być  niższe  niż 470,00 zł.

3. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

4. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

5. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.

6. Organizator przetargu  zawiadomi  uczestnika przetargu, który wygrał przetarg.O miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

8. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46  lub telefonicznie 87 424 -10 - 67

Ogłoszenie  podano do publicznej wiadomości w dniu 11.05.2015 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2015 21:20
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2015 21:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 cze 2015 19:52
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1263 razy