Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Lp.

Obręb

Numer

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości

w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Czas trwania umowy

Opis

nieruchomości

Wysokość czynszu

dzierżawnego

Forma oddania

nieruchomości

1

Orzysz

cz. 519

500 m2

w tym

R IV a – 500 m2

OL1P/00012885/8

 

B – tereny mieszkaniowe

PS – tereny przemysłowo - składowe

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

niezabudowana

40,00 zł / rok

(0,08 zł / m2
na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

2

Orzysz

195/6

44 m2

w tym

Bi – 44 m2

12621

 

nieruchomość miejska

KS - tereny zaplecza komunikacji samochodowej - parkingów i garaży

 

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat pod budynkiem garażowym

zabudowana

44,00 zł + Vat  / miesiąc

(1,00 zł / m2stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm. poz. 518 ze zm.

3

Orzysz

cz. 411/17

18 m2

w tym

R VI – 18 m2

 

12802

 

brak oznaczenia

KS - tereny zaplecza komunikacji samochodowej - parkingów i garaży

 

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na działalność handlową i usługową

niezabudowana

21,60 zł + Vat  / miesiąc

(1,20 zł / m2stawka miesięczna – płatna do 15 każdego miesiąca)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

4

Okartowo

dz. 64

0,3000 ha

w tym

Ps V – 0,3000 ha

12858

 

nieruchomość niezabudowana

KK+KGP - tereny komunikacji kolejowej oraz drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego

 

umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 3 lat na cele związane z urządzeniem obozowisk, pól namiotowych, plaży

niezabudowana

900,00 zł / rok + Vat

(0,30 zł / m2 – stawka roczna – płatna do 1 października)

Dzierżawa

Dzierżawa zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku,

o gospodarce nieruchomościami

Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.

Data powstania: środa, 1 kwi 2015 16:23
Data opublikowania: środa, 1 kwi 2015 16:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 kwi 2015 12:12
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 743 razy