Urząd Miejski w Orzyszu

Informacja

Gmina Orzysz informuje o zrealizowanym w 2014 roku zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz”.

Zadanie było dotowane na podstawie umowy 00139/14/16025/OZ-LZ/D z dnia 17.07.2014r. zawartej pomiędzy Gminą Orzysz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmowała 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (uchwała nr 658/Mer/2014 z dnia   16.07.2014 roku Zarządu WFOŚiGW).

W ramach zadania unieszkodliwiono 11,068 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.266,93 zł, w tym dofinansowanie 4.476,89 zł.

Data powstania: piątek, 6 lut 2015 14:22
Data opublikowania: piątek, 6 lut 2015 15:23
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Danuta Kowalewska
Artykuł był czytany: 667 razy