Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych pod zabudowę garaży przy ul. Kolejowej 2 i 4 w Orzyszu

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę garaży przy ul. Kolejowej 2 i 4 w Orzyszu.

W Y K A Z

Nasz znak:                                        Data:

GKR.6840.19.2014.SBR                      Orzysz, dnia 22.10.2014r.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod budowę garaży położone w Orzyszu . Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą 15 501, nie są obciążone hipotecznie ani też żadnymi zobowiązaniami.

1. Działka nr 317/62 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216zł,

2. Działka nr 317/63 o pow.21m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

3. Działka nr 317/64 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

4. Działka nr 31765 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

5. Działka nr 317/66 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

6. Działka nr 317/67 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

7. Działka nr 317/68 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

8. Działka nr 317/69 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

9. Działka nr 317/70 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

10.Działka nr 317/71 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

11.Działka nr 317/72 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

12.Działka nr 317/73 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

13.Działka nr 317/74 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

14.Działka nr 317/75 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

15.Działka nr 317/76 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł,

16.Działka nr 317/77 o pow. 21 m2 - cena sprzedaży brutto 2.216 zł.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr 15 501. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. Na podstawie art.. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48.

Sprawę prowadzi:

Sabina Brzozowska Tel. 87 424 10 67

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 paź 2014 08:46
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2014 09:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lis 2014 11:18
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 629 razy