Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych do sprzedaży

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży- działki budowlane w Orzyszu

W Y K A Z Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod budowę mieszkalną jednorodzinną z uzupełniającą funkcją usługową położone w Orzyszu . Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą 12 655 i nie są obciążone hipotecznie. 1. Działka nr 515 o pow. 1915 m2 - cena sprzedaży brutto 57.431 zł, 2. Działka nr 516 o pow.1820 m2 - cena sprzedaży brutto 54.582 zł, 3. Działka nr 517 o pow. 1803 m2 - cena sprzedaży brutto 54.072 zł, 4. Działka nr 518 o pow. 1941 m2 - cena sprzedaży brutto 58.211 zł, 5. Działka nr 513/10 o pow.1540 m2 - cena sprzedaży brutto 46.185 zł, 6. Działka nr 513/11 o pow.2319 m2 - cena sprzedaży brutto 69.547 zł. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr 12 655. Nieruchomości nie są obciążone. Na podstawie art.. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Tel. 87 424 10 67

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 lip 2014 08:16
Data opublikowania: wtorek, 15 lip 2014 08:42
Data edycji: wtorek, 29 lip 2014 12:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sie 2014 10:33
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 986 razy
Ilość edycji: 1