Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel.87 424 10 67 fax 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży nr geod.83/6,położonej w Drozdowie.

Wykaz Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami p o d a j e do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład zasobu gminy Orzysz. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Drozdowie oznaczona numerem geodezyjnym 83/6 o pow. 216m2 , z przeznaczeniem na uzupełnienie działki przyległej nr geod. 83/2 w Drozdowie. Nieruchomość gruntowa posiada urządzona księgę wieczystą nr OL1P/00012610/0.Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka powyższa oznaczona jest symbolem „III-„Krajobrazowa”- tereny chronionego krajobrazu”, w obszarze „ IIIB- leśno – turystyczny”. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 1.929 zł brutto. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje: - byłym właścicielom lub ich spadkobierców, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. O ile nieruchomość powyższa nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie bezprzetargowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie działki nr 83/2. Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej. Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z rokowań z nabywcą. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 48. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Tel. 87 424 10 67

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 cze 2014 11:47
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2014 15:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 lip 2014 10:04
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 917 razy