Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty.

Oferta cenowa na wykonanie nawierzchni brukowej (chodnika) przy parkingu samochodowym w miejscowości Klusy gmina Orzysz.

RGI.7013. 18.2013.K.CH. Orzysz, dnia 2013-08-30

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający -Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15, 12-250 ORZYSZ uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nawierzchni brukowej (chodnika) przy parkingu samochodowym w miejscowości Klusy Gmina Orzysz.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z obrzeżem betonowym szarym 30x8 cm. Wymiar chodnika 15,00m x 1,5m = 22,5m2 . (Lokalizacja chodnika i szczegółowy zakres robót drogowych określony w załączonym przedmiarze).

Miejsce realizacji: działka nr 389 w m. Klusy.
Termin realizacji: nie dłużej niż dwa tygodnie
od dnia podpisania umowy.
Wymagany termin gwarancji na wykonane roboty 3 lata.

Płatności za zrealizowane zamówienie w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury po odbiorze końcowym robót.

Sprawę prowadzi Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064

Oferty prosimy składać w terminie do 05.09.2013r. do godz. 10:00, pocztą elektroniczną na adres; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl, pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz lub osobiście w pok. nr 12 Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, w siedzibie zamawiającego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 sie 2013 14:30
Data opublikowania: piątek, 30 sie 2013 14:36
Data edycji: piątek, 30 sie 2013 15:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 14:18
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 1264 razy
Ilość edycji: 1