Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Orzysza adres:Orzysz ul. Giżycka 15 tel.87 4241067 fax 87 4241050 Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz działki nr geod. 411/28 o pow. 6,0657 ha położonej w Orzyszu przy ul. Wierzbińskiej został wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Nieruchomość powyższa przeznaczona jest do dzierzawy na okres 30 lat na obszarze objetym granicanmi Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej , pod budowę kompleksu usługowego , w skład którego wejda biogazownia rolnicza oraz suszarnia i budynek administracyjno -rehabilitacyjny.
Data powstania: piątek, 3 sie 2012 14:26
Data opublikowania: piątek, 3 sie 2012 15:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sie 2012 07:35
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1123 razy