Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku naboru

Orzysz,dn.30.12.2010r. w sprawie ogłoszenia o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU


1. Nazwa i adres jednostki organizującej nabór

Burmistrz Orzysza
Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz

2. Określenie stanowiska

Sekretarz Gminy Orzysz w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Pani Monika Łępicka – Gij, Wydminy

4. Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka Pani Monika Łępicka-Gij spełniła wymogi zamieszczone w ogłoszeniu o naborze. Posiada 11-letni staż pracy w tym 8 lat na stanowisku kierowniczym w jst, wykazała się dobrą znajomością ustawy o finansach publicznych i finansach gminy oraz wiedzy na temat Samorządu Gminnego. Zakres obowiązków i odpowiedzialności wykonywanej wcześniej pracy predysponuje Panią Monikę Łępicką-Gij do zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Orzysz, dn.30.12.2010r.

Data powstania: czwartek, 30 gru 2010 13:39
Data opublikowania: czwartek, 30 gru 2010 14:29
Data przejścia do archiwum: niedziela, 24 maj 2015 06:30
Opublikował(a): Krystyna Wysocka
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2358 razy