Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Nasz znak: Data:
RGI.II.7331-P/2/10 Orzysz, dnia 19 lipca 2010r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954)

Burmistrz Orzysza
podaje do publicznej wiadomości, że
w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek w sprawie wszczęcia:
postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P2 – MIKOSZE 2 w obrębie Mikosze gmina Orzysz
zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 92/2, położonej w obrębie Mikosze gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 11.

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 19 lipca 2010r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.


Burmistrz Orzysza

Data powstania: czwartek, 22 lip 2010 14:50
Data opublikowania: czwartek, 22 lip 2010 14:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2010 12:03
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1063 razy