Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 18 maja 2005r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 13 z 2005r. poz.954) Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek w sprawie wszczęcia:
postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
budowie linii energetycznej kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x50 mm2 L-46 (64)m w obrębie Rostki Skomackie gmina Orzysz
zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 75 i 64/3, położonych w obrębie Rostki Skomackie gmina Orzysz.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pokój nr 11.
Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12 kwietnia 2010r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: środa, 14 kwi 2010 07:39
Data opublikowania: środa, 14 kwi 2010 07:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 maj 2010 09:57
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1164 razy