Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz. 1227),
zawiadamia, że w dniu 12 marca 2010 r., po rozpatrzeniu wniosku CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ, ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk, wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

…„Budowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Orzyszu w ramach rewitalizacji terenu powojskowego”…

planowanego do realizacji na działce o nr ew. 411/45 zlokalizowanej w Orzyszu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją dowodową w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 29 w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: środa, 17 mar 2010 09:26
Data opublikowania: środa, 17 mar 2010 09:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 mar 2010 08:28
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1128 razy